...

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku, za pośrednictwem Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pasłęku ostrzega o możliwości wy...

W Pasłęku, u zbiegu ulic 3 Maja i Kopernika, powstała łąka kwietna. Takie łąki to same korzyści. Nieskoszone trawniki obsiane polnymi kwiatami podbijają miasta w całej Europie. Teraz dołąc...

Znakomitego koncertu wysłuchała publiczność zgromadzona w czwartek (09.07.2020 r.) w kościele św. Bartłomieja w Pasłęku. W ramach VII edycji festiwalu „Muzyka na Warmii i Żuławac...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruc...

Podkategorie