...

UWAGA: Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r.- zgodn...

Burmistrz Pasłęka zawiadamia, że w dniach od 28 maja 2020 r. do 27 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (sala rycerska) na okres 60 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty...

W dniu 1 czerwca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. W serwisie elektronicznym dla rodziców https://rekrutacje.paslek.pl jest możliwość rejestracji wniosków w rekrut...

W dniu dzisiejszym (29 maja 2020 roku) w zdalnym trybie obradowania odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 podczas której radni zapoznali się z Raportem o stanie ...

Podkategorie