Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ...

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Oznacza to, że świadczenie będzie należeć się ka...

  Urząd Miejski w Pasłęku przekazuje opracowane przez Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia: Rodzajów wniosków elektroniczn...

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego    Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2018 r.  ...

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny oraz zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2018/2019, można składać od 1 sierp...