1

Uprzejmie przypominam, że w dniu 06 sierpnia 2020r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta - remont murów obronnych w Pasłęku – Roboty budowlane”. Wykonawca zadania jest firma: Milena Górska Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Berylowa 2B, 82 – 300 Elbląg. Wartość kontraktu 12 881 999,85 zł.
W dniu 28-02-2019 r dzięki kilkuletnim staraniom Gmina Pasłęk podpisała umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remontu murów obronnych w Pasłęku” w ramach naboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na łączną kwotę 8 524 753,46 zł.

Zestawienie długości i powierzchni murów:
- Zadanie Nr 1 (Etap II) od Bramy Kamiennej (Wysokiej) do Szkoły Łacińskiej, dł. 364 m, pow. zab. 415m2; od dnia 06-08-2020 r. do dnia 14 kwietnia 2021 r., Koszt zadania (roboty budowlane + nadzory + promocja) 5 279 572,45zł.
- Zadanie Nr 2 (Etap I) od Szkoły Łacińskiej do Bramy Młyńskiej, dł. 356 m, pow. zab. 404m2; od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia 14 kwietnia 2022 r. Koszt zadania (roboty budowlane + nadzory + promocja) 4 698 754,47 zł.
- Zadanie Nr 3 (Etap III) dł. 284m, pow. zab. 324m2, od parkingu przy murach do Bramy Wysokiej od dnia 15 kwietnia 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. Koszt zadania (roboty budowlane + nadzory + promocja) 4 200 378,35 zł.
Razem 970,00m pow. zabudowy 1104,29 m2 Koszt ogółem 14 178 705,27 zł.

Projektowane prace dotyczące remontu murów obejmują m.in.:

• usunięcie z murów roślinności, zanieczyszczeń i wcześniejszych punktowych „napraw" z użyciem cementu;
• naprawę i odbudowę korony murów oraz wprowadzenie izolacji wodochronnej;
• uzupełnienie kamieni i cegieł, które wypadły z lica muru;
• wzmocnienie niektórych odcinków murów mikropalami kotwiącymi;
• wzmocnienie niektórych odcinków fundamentów ew. podłoża.

Zaawansowanie robót ETAP II (364 m) stan na 16-09-2020 r.:
- Roboty prowadzone na odcinku ok. 375 m
- Usunięcie spoin w fragmentach muru kamiennego – 100%
- Usunięcie spoin w fragmentach muru ceglanego – 20%
- Niwelacja terenu – 100%
- Wykop fundamentów muru – 50%
- wzmocnienie fundamentów muru odcinek nr 16 – 25%

Podczas prowadzonych prac archeologicznych natrafiono na późno średniowieczne pozostałości brukowanej drogi biegnącej wzdłuż murów od strony wenętrznej starego miasta, na głębokości około 70 - 80 cm. Odkryto też kamienne fundamenty baszt, które były zlokalizowane w ciągu muru.

Opracował: Rafał Skalij