Gmina Pasłęk we współpracy z Firmą „Energa Oświetlenie” z siedzibą w Sopocie wykonała instalację podświetlającą kościoły w Mariance i Zielonce Pasłęckiej.
Koszt podświetlenia Kościoła pod wezwaniem Piotra i Pawła w Mariance to kwota 56 211 zł. brutto, podświetlenia kościoła pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej zamknęła się kwotą 45 510 zł. brutto. Wykonanie tego zadania pozwoliło na wyeksponowanie walorów architektonicznych świątyń i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości. Podświetlenie świątyni jest elementem promocji zabytków miasta i gminy Pasłęk.