Informujemy, że Minister Cyfryzacji na podstawie art. 20 ca ust. 1 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne udostępnił możliwoś...

  "Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem." Rabindranath T...

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Dr TADEUSZA DĄBROWSKIEGO Lekarza medycyny, który całe swoje zawodowe życie związał z Pasłękiem W naszej pa...

30 lat istnienia samorządu terytorialnego przyczyniło się do odbudowy demokratycznego państwa a także miało ogromny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny. Samorząd będąc blisko mieszkań...

...

Podkategorie