Urząd Miejski w Pasłęku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych, iż do 31 maja 2020 r. należy uiścić II ra...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruc...

BURMISTRZ PASŁĘKA Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z...

BURMISTRZ PASŁĘKA Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 1...

W związku z obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej w miejscach publicznych, Władze Pasłęka wyszły z inicjatywą zaopatrzenia w maski mieszkańców Naszej Gminy. W geście...

Podkategorie