...

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływa...

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchom...

Podpisano umowę na budowę przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn. W dniu 28 maja 2020r. w obecności sołtysa sołectwa Nowy Cieszyn Pana Józefa But, Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecik...

  Pasłęcki Ośrodek Kultury zaprasza do obejrzenia wspomnień z uroczystości związanych z Dniem Dziecka. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka wszystkim dzieciom składamy najlepsze ży...

Podkategorie