Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływa...

Urząd Miejski w Pasłęku informuje, że dnia 3 czerwca 2020 r. (środa) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku...

ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH: Wszyscy mieszkańcy Gminy Pasłęk od 1 maja 2020 r. zobowiązani są selektywnej zbiórki odpadów komunaln...

Od dnia 1 maja 2020 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są dostępne są na stronie internetowej: www.paslek-um.bip-wm.pl w...

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miejska w Pasł...