Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu...

Przypominamy, iż Gmina Pasłęk przystąpiła do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przy realizacji rządowego progra...

19 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych m.in. dla dużych instalacji wiatrowych. "Zdecydo...

Pasłęcki Samorząd nawiązał współpracę z Polską Spółką Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie w celu realizacji działań na rzecz ochrony powietrza, określonych ...

Od 2013 do 2019 roku na terenie gminy Pasłęk wydano 17 decyzji środowiskowych na budowę farm fotowoltaicznych o łacznej mocy ok. 27,1 MW planowanych do realizacji na obszarze o łącznej powier...