W dniu 9 sierpnia 2016r. nastąpiło otwarcie ofert na budowę ul. Firmowej w Pasłęku.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, których ceny wynoszą 1 690 312,84 zł brutto i

1 565 647,06 zł brutto. Oferenci zaproponowali taki sam 60-cio miesięczny okres rękojmi.

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert, zostanie wyłoniony wykonawca robót.

Prace inwestycyjne zaplanowane są do 30.06.2017r.

W ramach zadania planowana jest budowa drogi na odcinku 414 m z jezdnią o szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej, z chodnikami z kostki betonowej oraz budowa na całym odcinku sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego. Odcinek ul.Firmowej o dł. 57 m wraz z infrastrukturą, od skrzyżowania z ul.Westerplatte, wykonany został już w 2008r. Dalsza budowa ul.Firmowej umożliwi dojazd do terenów przygotowywanych przez właścicieli pod zabudowę hal, związanych z produkcją przemysłową i usługami warsztatowymi.