W ramach podpisanej umowy z dnia 6.05.2017 r. pomiędzy Gminą Pasłęk a Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w okresie od 03.07.2017 do 14.08.2017 r. będą prowadzone wykopaliska przy pasłęckim zamku mające na celu między innymi odkrycie przejścia podziemnego pomiędzy zamkiem a kościołem Św. Bartłomieja.

Jest to kolejny etap badań, którego wynikiem może być w przyszłości atrakcja architektoniczna podnosząca walory turystyczne Pasłęka.

W miarę postępu prac w tej zakładce znajdą Państwo bieżące informacje o przebiegu badań.

W dniu wczorajszym zakończyły się badania archeologiczne na obszarze przyległym od zachodu do zamku krzyżackiego w Pasłęku. W wyniku badań zweryfikowano anomalie uchwycone podczas badań niein...

Poniżej warstwy gruzu z okresu szesnastowiecznej przebudowy zamku odnaleziono warstwy o układzie horyzontalnym. Wstępnie można je interpretować jako poziomy użytkowe z najstarszej fazy funkcjono...

Przesunięcie granicy wykopu w kierunku Zamku poskutkowało odkryciem muru gotyckiego o układzie równoległym względem ściany zamkowej. Mur ten jest najpewniej przedłużeniem muru, kt&oacut...

Po zadokumentowaniu ścian wykopu badawczego do głębokości około 4,5 m rozpoczęto eksplorację niedużego sondażu o wymiarach 4 x 2 m, który zlokalizowano w centralnej części tegoż wyk...

W dniach 11-14 lipca, w wyznaczonym w obrębie wykopu sondażu eksplorowano dwudziestowieczną i dziewiętnastowieczną niwelację, która zajmuje niemalże całą powierzchnię wykopu. Na konie...